จังหวัดเชียงราย
จังหวัดเชียงใหม่
จังหวัดน่าน
จังหวัดพะเยา
จังหวัดแพร่
จังหวัดแม่ฮ่องสอน
จังหวัดลำปาง
จังหวัดลำพูน
จังหวัดอุตรดิตถ์
เดคแอนด์เฮ้าส์ โปรดักส์ เดคแอนด์เฮ้าส์ โปรดักส์ บจก.(เชียงใหม่)
66/6 ถ.โชตนา(ช้างเผือก) ต.ศรีภูมิ อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50000
Tel : 053-211699,087-5768863 Fax : 053-213097

E-mail : decandhouce@yahoo.com

........................................................................................................................................................................................