วิถีของชาวตะวันออก ไม่ว่าจะเป็นธรรมชาติ ศาสนา วัฒนธรรม และคติทางความเชื่อที่มาเหล่านี้ล้วนมีมาอย่างช้านาน รวมถึงข้าวของ เครื่องมือเครื่องใช้ต่างๆ ล้วนแฝงไปด้วยปรัชญาให้สอดคล้องกับหลายๆอย่างเข้าด้วยกัน อยู่ในตัวจนแยกไม่ออก และเห็นได้ชัดเจน จากการสื่อสารออกมาให้เห็นเป็นรูปธรรม และสัมผัสได้ วัสดุและรูปแบบการประดับตกแต่ง ใช้สอย จากวัตถุดิบท้องถิ่นธรรมชาติ อย่างเฟอร์นิเจอร์จาก หวาย ไม้ไผ่ ไม้แกะสลัก เซรามิก ส่วนผ้าก็เป็นพวกผ้าไหม ผ้าฝ้าย ผ้าปักลวดลาย มีการทอ พิมพ์ลวดลายเข้าไปในเนื้อผ้า แสดงถึงวัฒนธรรม ที่มา หรือพวกของประดับตกแต่ง ผ้าบุ Wallpaper ก็เน้นลวดลายธรรมชาติ ผิวสัมผัส สีทึบ แนวทางการตกแต่งแบบ Oriental Style สามารถสร้างบรรยากาศได้หลากหลาย สามารถที่จะปรับให้เข้ากับยุคสมัย เป็นสไตล์ที่งดงามอย่างแท้จริง